Oma Oppilaskunta on työkalupakki oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen ja osallisuuden edistämiseen

 

Tästä pääset vauhtiin

Oma Oppilaskunta on oppilaskuntia ohjaaville opettajille suunnattu tukipalvelu, josta löytyy koottuna materiaalia ja menetelmiä oppilaskuntatoiminnan tueksi ja inspiraatioksi. Facebook-ryhmässä pääset jakamaan ideoita ja kokemuksia.

Materiaali on jaoteltuna eri toiminta-alueiden alle. Kaikki materiaalit on koottuna myös Materiaalipankkiin, josta myöhemmin löydät materiaalit nopeasti, kun jo tiedät, mitä etsit.

 
oppilaskunta

Oppilaskunta

Oppilaskunta on koulun oppilaiden oma yhteisö ja koko organisaation tuki. Toiminnan peruspilareiden ympärille on helppo rakentaa toimiva kokonaisuus.

Lue lisää
ohjaava opettaja

Ohjaava opettaja

Ohjaavan opettajan tehtävänkuva eroaa perinteisestä opettajan roolista. Miten?

Lue lisää
mitä ja miksi

Mitä ja miksi

Lainsäädäntö velvoittaa oppilaiden osallisuuteen ja määrittää oppilaskunnalle myös tehtäviä. Yhteisöllinen ja keskusteleva toimintakulttuuri mahdollistavat osallistuvan työskentelyn.

Lue lisää
toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu

Vinkkejä houkuttelevan toiminnan suunnitteluun yhdessä oppilaiden kanssa

Lue lisää
arviointi

Arviointi

Arviointi on tärkeä osa kehittävää ja tavoitteellista toimintaa. Erilaisia menetelmiä ja työkaluja niin toiminnan kuin kouluyhteisön arviointiin sekä palautteen keräämiseen.

Lue lisää
vaikuttaminen

Vaikuttaminen

Oppilaskunta pyrkii parantamaan oppilaiden asemaa ja vaikuttamismahdollisuuksia koulun sisällä ja ulkopuolella sekä edistää oppilaiden vastuuta yhteisten asioiden hoidossa.

Lue lisää
toimintaryhmät

Toimintaryhmät

Erilaisten osallisuusryhmien kautta kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua toiminnan toteuttamiseen ja kouluyhteisön kehittämiseen.

Lue lisää
oppilas

Oppilas

Minkälaisia ovat hallituksen eri luottamushenkilöiden roolit? Entä miten erilaiset temperamentit vaikuttavat ryhmädynamiikassa ja tulisi huomioida?

Lue lisää
ryhmäytyminen

Ryhmäytyminen

On tärkeää saada niin luokka kuin oppilaskunnan hallitus toimimaan ryhmänä ja luoda turvallinen ilmapiiri kaikille. Ryhmäytymistä voidaan edistää erilaisilla harjoituksilla.

Lue lisää
kokeilukulttuuri

Kokeilukulttuuri

Kokeilukulttuuri haastaa suunnittelusta käytännön tekemiseen. Kokeilujen kautta nähdään, mikä ideassa on hyvää ja mikä vaatii vielä kehittämistä.

Lue lisää
luokkahuone

Luokkahuone

Osallisuus koulussa ulottuu kaikkialle. Osallistavien menetelmien avulla jokainen opettaja voi edistää osallisuutta omassa työssään.

Lue lisää
rehtori

Rehtori

Rehtori on avainasemassa koulun osallistuvan toimintakulttuurin edistäjänä ja monipuolisen oppilaskuntatoiminnan mahdollistajana.

Lue lisää
aikuiset lähellä

Aikuiset lähellä

Kaikkien kouluyhteisön aikuisten ja oppilaiden välinen yhteistyö luo avoimen, keskustelevan ja toisilta oppivan ilmapiirin.

Lue lisää
kompastuskiviä

Kompastuskiviä

Oppilaskuntatoiminnan parissakin on hetkiä, kun suksi ei luista. Vastauksia kysymyksiin, joihin usein törmäämme.

Lue lisää