Siirry sisältöön

Oppilaskunnan ohjaaville opettajille tarkoitetut koulutusmateriaalit ja tilauskoulutukset

Peruskoulujen ohjaaville opettajille suunnatuissa koulutuksissa saat näkökulmia ja eväitä ohjaavan opettajan roolissa toimimiseen sekä demokratian ja osallisuuden edistämiseen peruskoulussa. Koulutuksissa pääset myös vaihtamaan kokemuksia muiden ohjaavien opettajien kanssa.

Koulutuksia on mahdollista räätälöidä osallistujien tarpeisiin.

Tiina Karhuvirta, puh. 050 515 0017

tiina.karhuvirta[at]opinkirjo.fi

 

Osallisuus koulussa -verkkokurssi

Verkkokurssi on tarkoitettu yläkoulujen oppilaille  esimerkiksi oppilaskunta- tai tukioppilastoiminnan esittelyn ja  henkilövalintojen yhteydessä tai kun kaikille oppilaille kerrotaan koulun vaikuttamismahdollisuuksista. Opettaja voi opetuskeskustelussa tuoda esille muitakin omassa koulussa toimivia nuorten osallisuutta tukevia ryhmiä.

Kurssi koostuu neljästä osiosta:

  • turvallinen ilmapiiri
  • oppilaat vaikuttavat koulussa
  • älä jätä yksin
  • millainen vaikuttaja olen.

Miksi?

Oppilaiden osallisuus edistää kouluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Oppilaat ovat tärkeitä toimijoita koulun arjessa. Osallisuuden kokemukset vahvistuvat ilmapiirissä, joka on turvallinen ja jossa pääsee osallistumaan.  Heille täytyy kuitenkin tarjota riittävästi tietoa osallisuudesta ja innostaa heitä vaikuttamaan asioihin.

Kurssi avaa oppilaille sitä, että vaikuttaminen on monipuolista toimintaa, ja että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Tavoitteena on innostaa oppilaita kiinnostumaan vaikuttamisesta ja löytämään itselle sopiva tapa osallistua.

Mitä?

Tietoa turvallisesta ryhmästä, vaikuttamisesta ja osallisuudesta.

Miten?

Verkkokurssin suorittaminen kestää noin tunnin. Kurssiin sisältyy tietotekstejä ja testejä.

Maksuton kurssi on toteutettu Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa yhteistyössä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen mukaan

https://www.mll.fi/ammattilaisille/tietoa-teemoittain/kiusaamisen-vastainen-tyo/oppilaiden-verkkokurssi-osallisuudesta/?fbclid=IwAR07jJNLpEO2zCz4RmjFrHVfR7IGlmoFnp6dquVU4FTOJB-iuIaRBHKA0aE

 

Puhetta osallisuudesta, vaikuttamisesta, oppimisesta ja osallistumisesta

Miniwebinaarit ovat tauolla.

Innostunut oppilaskunta – itseohjautuva koulutus oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Kokoa ryhmä ja järjestä koulutus oppilaskuntatoiminnan ohjaaville opettajille tämän koulutusmateriaalin avulla.

Katso koulutus

Innostunut oppilaskunta – Kaikkien kouluyhteisö

Oppilaskunnan tavoitteena on edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta.

Katso koulutus