Siirry sisältöön

Materiaalit löydät ohesta

Kokoa ryhmä ja järjestä koulutus oppilaskuntatoiminnan ohjaaville opettajille tämän koulutusmateriaalin avulla. Voit myös hyödyntää materiaalia osana muuta oppilaskuntatoiminnan ohjaaville opettajille tarkoitettua koulutusta. Videoita, tehtäviä ja muuta materiaalia saa hyödyntää vapaasti esimerkiksi opettajankokouksissa, tiimipalavereissa tai oppitunneilla.

 

Koulutus koostuu kahdesta teemakokonaisuudesta, joista voi valita toteutettavaksi yhden tai molemmat. Pääteemoista toinen keskittyy oppilaiden toiminnan ja päätöksenteon tukemiseen. Toisena teemana on oppilaskuntatoimintaa kannustava työyhteisö. Molemmat teemakokonaisuudet rakentuvat keskustelua alustavasta videosta sekä aktivoivista ryhmätehtävistä. Kaikkiaan kokonaisuus on suunniteltu noin 2,5 tunnin mittaiseksi ja se on sopiva noin 10-40 hengen ryhmälle.

Ohjeet itseopiskelua varten on koottu oheen

Innostunut oppilaskunta Itseopiskelumateriaali (PDF)

Materiaalit 

 

Materiaali sisältää koulutuksen tavoitteet, taustaa ja kattavat ohjeet koulutustilaisuuden järjestämiseen.

Innostunut oppilaskunta Fasilitaattorin opas (PDF)

Power point -esitys  sisältää tehtävät, linkit videoihin ja tarkat ohjeet koulutuksen läpiviemiseen. PDF-tiedosto sisältää tehtävät ja linkit videoihin.

Innostunut oppilaskunta pp-esitys (pptx)

Innostunut oppilaskunta pp-esitys  (PDF)

Ohjeet näiden materiaalien käyttöön löytyvät Fasilitaattorin oppaasta.

Innostunut oppilaskunta mainos- ja kutsupohja (docx)

Innostunut oppilaskunta saraketehtävälaput (PDF)

Innostunut oppilaskunta saraketehtäväpohja (PDF)

Innostunut oppilaskunta nelikenttäpohja (PDF)

Innostunut oppilaskunta ideapohja (PDF)

Innostunut oppikaskunta palautelomakepohja (PDF)

 

Videot

 

 

 

 

Haluatko jättää meille palautetta koulutuksesta.

Täytä oheinen palautelomake.

Kiitos jo etukäteen.