Siirry sisältöön

Elevkåren i alla grundskolor

Enligt lag ska det finnas en elevkår i alla grundskolor. Elevkåren ska ha reella påverkningsmöjligheter, och skolan ska se till att det finns möjlighet för en aktiv verksamhet.

Vår elevkår

Elevkåren ska vara elevernas möjlighet att påverka sin skolvardag. Alla elever i skolan tillhör elevkåren, som sedan inom sig kan välja en elevkårsstyrelse. Bara fantasin sätter gränser för vad elevkåren kan göra, men den ska åtminstone fungera som ett forum för eleverna att tillsammans fundera på hur man kan göra skolan till en bättre plats för alla.

För elevkåren är det viktigt att ha en kontaktperson i lärarkåren. Elevkårens handledande lärare utgör den naturliga länken mellan elever och personal, och kan inspirera och ge råd då det behövs. Det kan vara utmanande att sätta lärarollen åt sidan, men det är viktigt att eleverna får bestämma vad de vill göra utan en för stark auktoritet från lärarhåll.

Elevkåren är en utmärkt form av demokratifostran och ger var och en utrymme att hitta arbetsmetoder som fungerar för dem. Genom att låta eleverna skapa olika arbetsgrupper hittar var och en uppgift som intresserar. Dessutom kan elevkåren ta en aktiv roll i att bygga en god sammanhållning i skolan. Goda råd för elevkårsverksamheten finns på hemsidan för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.

 

För att alla i styrelsen ska hitta en post som de är bekväma med, och för att alla ska bidra med sin bästa sida kan det vara en god idé att arbeta med gruppdynamiken under styrelsens första träffar. I Elevkårsmanualen  finns goda råd för lekar och alternativa sätt att ha möten, så att alla kommer till tals.

Vilken pärs God praxis i elevkåren (PDF)

Publikationen ”Vilken pärs”! God praxis i elevkåren ingår i ett projekt som syftar till att stödja elevernas delaktighet i skolgemenskapen och kommunen (Jatkumo-projektet).

Målet med projektet hat varit att kartlägga metoder för att göra barns och ungdomars delaktighet till en naturlig del av vardagen, stödja och förbättra lärarnas möjligheter att främja elevkårsverksamheten, sammanlänka elevkårerna med påverkanskanalerna i kommunerna samt kartlägga och utveckla praktiska metoder för att stödja barnen och ungdomarna i egenskap av samhällsaktörer.

Publikationen innehåller god praxis från elevkårerna i olika delar av Finland. Den presenterar beprövandetillvägagångssätt både i små vardagsrutiner och i hanteringen av större ärenden.

Publikationer syftar till att hjälpa elevkårens handledande lärare genom att ge exempel på hur man gjort i andra skolor. Publikationen riktar sig till alla vuxna – hemma, i skolan och i kommunen – som bryr sig om barnen och ungdomarna. Den ger även eleverna intressanta och praktiska tips.


Aktivt deltagande elevkåren i skolans vardag (PDF)

Handboken Aktivt deltagande – elevkåren i skolans vardag är avsedd för personer som handleder elevkårer i grundskolan.

Handboken innehåller praktiska exempel på elevkårsverksamhet, barns tankar och erfarenheter om påverkan samt tankar kring vad elevkårsverksamheten syftar till och i vilka sammanhang den ingår.

En lyckad elevkårsverksamhet utvecklar skolans verksamhetskultur i en mer social och kollektiv riktning, stödjer välbefi nnandet i skolgemenskapen och höjer skoltrivseln. Den är också ett sätt att fostra barn och ungdomar till delaktiga och aktiva medborgare.

Handboken behandlar bl.a.

  • vilka frågor barn och ungdomar vill påverka i skolan
  • hur elevkåren stärker medborgarfärdigheterna
  • hur elevkåren stödjer de ungas väg mot aktivt medborgarskap
  • hur elevkåren sammanfl ätas med kommunens offi ciella system för påverkan.

 

I handboken Demokrati i skolan (PDF) finns det en mängd bra metoder för att involvera alla elever i  undervisningen. Tröskeln att gå med i elevkårsstyrelsen eller en arbetsgrupp kan vara hög, och därför är det bra att arbeta med skoldemokratin också under lektionerna. Demokrati är varken tråkigt eller svårt, tvärtom är det med sådana här metoder vi gör skolan rolig och inspirerande för alla!