Siirry sisältöön

Materiaalit löydät ohesta

Itseohjautuva koulutus paneutuu siihen, miten oppilaskunta voi innostaa koko kouluyhteisön oppilaat mukaan. Tämä koulutusosio koostuu yhdestä videosta ja siihen liittyvistä tehtäväpohjista.

 

Tehtäväpohjia on yhteensä kuusi ja ne sisältävät oppilaille tarkoitettuja lomakepohjia. Lomakepohjissa on jatkettavia lauseita kuten oppilaskuntatoiminta on, mahdollisuus kirjoittaa idea kuten kirjoita idea koulun teemapäivän suunnitteluun sekä mahdollisuus antaa lisätietoa kuvailemalla oppilaskunnan toimintaa kuten kuvaile, mikä on parasta oppilaskunnassa.

Materiaalit

 

Oppilaskuntatoiminta on / Kirjoita tapa saada oppilaat mukaan oppilaskuntatoimintaan (PDF)

Oppilaskunta näkyy koulussamme / Oppilaskunta tekee yhteistyötä (PDF)

Kuvaa millainen tapahtuma / tempaus koulussa olisi hyvä olla / Kirjoita idea koulun teemapäivän suunnitteluun (PDF)

Ohjaava opettaja on / Tiedän, että oppilaskunta on vaikuttanut ainakin (PDF)

Oppilaskunta voisi / Tiedän, että oppilaskunta osallistuu (PDF)

Oppilaskunnalta kysytään / Kuvaile, mikä on parasta oppilaskunnassa (PDF)

 

Video

 

 

 

Palautelomake