Siirry sisältöön

Hallituksen jäsenten erilaiset roolit

Oppilaskunnan hallituksen jäsenillä on erilaisia tehtäviä ja rooleja. Oppilaiden yhteistyötä tukee ryhmäyttäminen.

Artikkeli

Oppilaskunnan hallituksen jäsenten tehtävät ja roolit

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet toimivat eri rooleissa ja tehtävissä. Seuraavassa esitellään muutamia yleisimpiä rooleja, mutta hallituksen jäsenten roolit kannattaa aina jakaa oman oppilaskunnan tarpeisiin parhaiten sopivasti ja rooleja voi keksiä tarpeen mukaan myös lisää tai vastaavasti yhdistää.

Oppilaskuntatoimintaan voi osallistua myös esimerkiksi erilaisten toimintaryhmien jäsenenä. Jokainen toimija ansaitsee kiitoksen ja  diplomin osallistumisestaan.

 

Puheenjohtaja:

 • Valmistelee esityslistan kokoukseen yhdessä sihteerin ja ohjaavan opettajan kanssa
 • Kutsuu hallituksen kokousta
 • Johtaa kokousta ja jakaa puheenvuorot
 • Edustaa oppilaskuntaa koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa
 • Toimii yhteistyössä opettajakunnan ja rehtorin kanssa

Varapuheenjohtaja:

 • Tukee puheenjohtajaa
 • Hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt

Sihteeri:

 • Laatii yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja oppilaskunnan ohjaavan opettajan kanssa kokousten esityslistat, pöytäkirjat tai muistiot sekä toimittaa ne luokkien edustajille
 • Toimii kokousten sihteerinä
 • Arkistoi pöytäkirjat tai muistiot

Taloudenhoitaja:

 • Valvoo yhdessä ohjaavan opettajan kanssa oppilaskunnan taloutta, sen kehitystä ja varainkäytön tarkoituksenmukaisuutta

Tiedottaja:

 • Vastaa oppilaskunnan hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen esille laittamisesta esim. ilmoitustaululle tai oppilaskunnan omalle nettisivulle
 • Huolehtii oppilaskunnan ilmoitustaulusta ja/tai nettisivusta sekä niiden ajanmukaisuudesta
 • Huolehtii hallituksen päätösten ja oppilaskunnan asioiden ja tapahtumien tiedottamisesta

Kokousvastaava:

 • Järjestää kokoustilan pöydät/pulpetit ja tuolit ennen kokousta sopivaksi ryhmäksi, ja huolehtii tilan järjestyksen palauttamisesta kokouksen jälkeen
 • Huolehtii kokoukseen tarvittavat paperit, tussit jne.

Luokan edustajat/luottamusoppilaat:

 • Kysyvät aktiivisesti muiden oppilaiden näkemyksiä, edustavat kaikkia luokan oppilaita
 • Toimivat luokan asioiden välittäjinä ja ovat tärkeä linkki luokan ja oppilaskunnan hallituksen välillä: luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin
 • Neuvottelevat ja vievät viestiä luokkansa oppilailta oppilaskunnan kokoukseen sekä tuovat kokouksista viestiä luokkiin
 • Osallistuvat aktiivisesti kokouksiin

Muut tehtävät:

 • Muita hallituksen jäsenten tehtäviä voidaan luoda koulukohtaisesti ja tarpeen mukaan

Ota avuksesi Roolikortit, joiden avulla voitte pohtia vastuutehtävien kirjoa.  Voit hyödyntää kortteja myös siten, että niiden avulla pohditte, millaisia taitoja eri vastuutehtävissä tarvitaan.

Ryhmäytyminen

On tärkeää saada niin luokka kuin oppilaskunnan hallitus toimimaan ryhmänä ja luoda turvallinen ilmapiiri kaikille. Ryhmäytymistä voidaan edistää erilaisilla harjoituksilla.

Oppilaskunnan hallitus on yksi koulun sisäisistä ryhmistä. Oppilaskunnan jäsenet eivät yleensä tunne toisiaan etukäteen, he ovat eri-ikäisiä ja heiltä puuttuvat arkipäiväiset kontaktit toisiinsa. Voi olla, että ryhmä näkee toisiaan vain oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Ryhmäytymisen merkitystä ei voi liioitella, ja siihen kannattaa panostaa lukuvuoden alussa.

Ryhmän kehitysvaiheet jaetaan yleisesti muodostumis-, kuohunta-, normeista sopimis-, suoritus- ja lopetusvaiheisiin. Oppilaskunnan hallituksen ryhmädynamiikkaan liittyvä haaste on se, että ryhmä kokoontuu suhteellisen harvoin. Joskus oppilaskunnan hallituksen odotetaan toimivan suoritukseen pystyvänä ryhmänä liian pian ilman ryhmän kehittymisvaiheen läpikäymistä.

Ryhmädynamiikan kannalta olisi hyvä, mikäli ohjaaja havaitsi sen, missä kehitysvaiheessa hallitus kulloinkin on ja pystyisi valitsemaan sen mukaisesti toiminnallisuutta edistävät tavat. Harjoitteita löytyy esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton materiaaleista  Kuulun – Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen (PDF).

Hyvin toimivalla ryhmällä on yhteinen päämäärä ja yhteiset pelisäännöt toiminnalle. On tärkeää saada niin luokka kuin oppilaskunnan hallitus toimimaan ryhmänä ja luoda turvallinen ilmapiiri kaikille.

Turvallinen ryhmä koostuu luottamuksesta, hyväksynnästä, tuen antamisesta ja sitoutumisesta yhteiseen päämäärään. Toimiva ja turvallinen ryhmä ei synny itsestään vaan ryhmän ohjaajan määrätietoisella toiminnalla. Ohjaajan kannattaa muistaa myös se, että hän on osa ryhmää, eikä siis voi tarkastella toimintaa pelkästään ulkopuolisin silmin. Opettajalla on koulussa yleisesti ollut vahva ja näkyvä rooli koulutyön organisoinnissa. Ohjaajana opettajan olisi kyettävä irrottautumaan liiallisesta hallinnan tunteesta ja pyrkiä sietämään myös epävarmuutta.

Lue lisää ryhmän toiminnasta

Oivalluksia ryhmästä – pintaa syvemmälle koulun ryhmäilmiöihin (PDF)