Miitti oppilaskunnan ohjaajille Educassa

Tule kohtamaan kollegoita Opinkirjon osastolla 6d81 perjantaina 26.1.2018 kello 15-15.30.  Osastolla tapaat lasten ja nuorten osallisuuden asiantuntijoita Allianssista, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, Suomen Lukiolaisten Liitosta ja Opinkirjosta. Miitissä julkaistaan mikä on ohjaajien mielestä suosituin oppilaskunta-aktiivien palkitsemiskeino. Jaossa on myös oppilaskuntatoiminnan uusi vuosikellopohja.

Ihmisoikeudet haltuun! Toimijuuden ja osallisuuden lisääminen koulutuksessa

Koulutusosiossa perehdytään osallistamisen mahdollisuuksiin koulujen opetussuunnitelmien kehittämisessä sekä ammatillisen koulutuksen reformissa. Tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden ja demokratiataitojen kehittäminen.

Aihetta lähestytään toiminnallisesti ja harjoitteet valitaan siten, että niitä voi soveltaa eri koulutusasteiden tarpeisiin. Osioon liittyy osallistujan oman toiminnan ja osallisuuden kehittäminen. Kehittäminen voi olla esim. oman pedagogisen toiminnan reflektointi, oppilas/opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen yhdessä nuorten kanssa, vapaaehtoisuuteen liittyvä kehittämistoiminta, osallistujan oman mielenkiinnon mukaan.

Lähiopetus toteutetaan kolmella paikkakunnalla:

Helsinki 27.-28.2.2018

Jyväskylä 17.-18.4.2018

Oulu 24.-25.4.2018

Moduulin toteutuksesta vastaavat Haaga-Helian ja Oulun ammatilliset opettajakorkeakoulut, Jyväskylän opettajankoulutuslaitos ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Kohderyhmä ja hinta 

Opettajat ja oppilashuoltoryhmät perus- ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoiminen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. Ilmoittautuminen 16.2.2018 mennessä sekä tarkemmat tiedot Ihmisoikeudet haltuun –hankkeen moduuleista: www.Ihmisoikeudethaltuun.fi

Esite Toimijuuden ja osallisuuden lisääminen koulutuksessa, 5 op[2]

Oppilaskunnan hallituksen palkitsemiskeinot

Innoduel tarjoaa suomalaisen oppilaskuntatoiminnan kehittämisen tueksi joukkoistamiseen ja parviälyyn perustuvan työkalun. Toivottavasti voit osallistua ja vastata kysymykseen: Mikä on mielestäsi paras palkitsemiskeino oppilaskunnan hallituksen jäsenille?

Olemme edenneet seuraavaan vaiheeseen. Valitse vaihtoehdoista aina mielestäsi parempi vaihtoehto. Aikaa äänestämiseen menee noin kaksi minuuttia. Osallistua voi useammankin kerran. Tulos esillä Educassa 26.-27.1.2018 Opinkirjon osastolla 6h81.

Äänestämään pääset tästä

https://app.innoduel.com/#/arena?pid=1633&sid=eac74dbbaac9

Äänestysohjeet oppilaskunnan hallituksen valintaan

Oppilaskunnat ja osallisuus -facebook -ryhmän aloitteesta kokosimme äänestysohjeet oppilaskunnan hallituksen valintaan. Nämä ohjeet julkaistiin tiistaina 7.11.2017 verkossa järjestetyssä vertaistapaamisessa. Ohjeet löydät tästä Oppilaskunnan hallituksen valinta tai materiaalipankista.

Valtakunnallinen omaoppilaskunta-verkkovertaistapahtuma

Oppilaskuntatoiminnan ohjaava opettaja – tervetuloa

vertaistapaamiseen tiistaina 7.11.2017 klo 14 tai klo 15.

Verkkovertaistapahtuma järjestetään Zoomissa. Pääset mukaan tapaamiseen mobiililaitteella tai tietokoneella osoitteessa https://zoom.us/join Kokoontumisen tunnuksen saat tästä keskusteluketjusta samana päivänä (7.11.2017) kello 13.30.  Zoom-alusta ei vaadi erillistä rekisteröitymistä.

Voit esittää kysymyksiä ja sisältötoiveita etukäteen tähän kommenttikenttään. Verkkovertaistapahtumassa julkaistaan myös kootut ohjeet oppilaskunnan hallituksen valinnasta. Diasarjaan on koottu sisältöä tämän Facebook-ryhmän keskusteluista hyödyntäen Tiina Tunkkarin ppt-pohjaa.

Innostunut oppilaskunta – itseohjautuva koulutus oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Tilaa Allianssista koulutus oppilaskuntatoimintaa ohjaaville aikuisille.

Koulutus koostuu kahdesta teemakokonaisuudesta, joista voi valita toteutettavaksi yhden tai molemmat. Pääteemoista toinen keskittyy oppilaiden toiminnan ja päätöksenteon tukemiseen. Toisena teemana on oppilaskuntatoimintaa kannustava työyhteisö. Molemmat teemakokonaisuudet rakentuvat keskustelua alustavasta videosta sekä aktivoivista ryhmätehtävistä. Kaikkiaan kokonaisuus on suunniteltu noin 3 tunnin mittaiseksi ja se on sopiva noin 10-40 hengen ryhmälle.

Koulutuksen hinta:
3 h koulutus: 220 € + kouluttajan matkakulut

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Kirsi Uusitalo, 044 7229 350, kirsi.uusitalo@alli.fi

 

Uusia materiaaleja ohjaajan avuksi

Osallisuusmato, Tarinaviiva ja Vuosikello ovat materiaaleja, jotka on tuotettu Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL:n ja Kehittämiskeskus Opinkirjon yhteisessä Opetushallituksen rahoittamassa Osallisuutta oppimassa -täydennyskoulutuksen yhteydessä. Löydät täältä:  Materiaalipankki .

nuortenideat.fi

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen vaikuttamispalvelu, jossa nuorilla on mahdollisuus ideoida ja ilmaista mielipiteensä itselleen tärkeistä paikallisista tai valtakunnallisista asioista. Maksuttoman palvelun avulla eri tahot voivat myös kuulla nuoria omaan toimintaansa liittyen.

Palvelua käyttävät myös nuorten vaikuttajaryhmät ja oppilaskunnat. Viikin Norssin oppilaskunnan hallitus on haastanut kaikki Suomen oppilaskunnat mukaan käyttämään palveluaOma Oppilaskunta tukee esitettyä haastetta, ja suosittelee Nuortenideat-palvelua kaikille oppilas- ja opiskelijakunnille.

Lue lisää: http://www.koordinaatti.fi/fi/ajankohtaista/tiedote-nuortenideat

Facebook-ryhmä ohjaaville opettajille

Tervetuloa liittymään oppilaskuntia ohjaaville opettajille suunnattuun Facebook-ryhmään Oppilaskunnat ja osallisuus. Ryhmä on paikka ajatustenvaihtoon, ja sinne päivitetään tietoa myös tulevista koulutuksista.