Pajatyöskentelyllä unelmia ja ideoita oppilaskunnan toimintaan

Innostusta ja ideoita oppilaskunnan tulevaan toimintaan voi hakea esimerkiksi koulun oppilaiden yhteisellä pajatyöskentelypäivällä. Näin kaikki oppilaat saavat äänensä kuuluviin ja jokaisella on oikeus vaikuttaa. Pajatyöskentelyn voi toteuttaa koska vain kouluvuoden aikana riippuen siitä, miten se tukee parhaiten oppilaskunnan toimintaa.

Pajatyöskentelyä hyödynnettiin onnistuneesti Maatullin ala-asteen koulun demokratiapäivässä marraskuussa 2017. Demokratiaa teemana haluttiin päivänä aikana käsitellä oppilaille lähestyttävästi ja ikätaso huomioiden, niin että osallistuminen ja vaikuttaminen olivat enemmän keskiössä kuin demokratia käsitteenä. Oppilaat oli jo ennakolta jaettu ryhmiin, joissa oli eri luokka-asteiden oppilaita. Koulun salissa oli vaikuttamo, jossa sai unelmoida ja pohtia, mikä koulussa on mukavaa, mitä pitäisi muuttaa ja mitä voisi järjestää. Nämä unelmat, risut ja ruusut koottiin evästykseksi oppilaskunnan hallitukselle tulevaa toimintaa varten.

Toiveiden keruu tapahtui paperilappusten avulla, joihin jokainen ryhmä kirjotti omat mietteensä ja ehdotuksensa. Lappuset kiinnitettiin sinitarran avulla kartongeille. Mukaville asioille sekä parannus- ja järjestämisehdotuksille oli jokaiselle oma kartonkinsa. Tarvittaessa opettaja kannusti ja rohkaisi ryhmää ideoinnissa. Opettaja myös toi samalla esille, että kaikki ehdotukset ovat tasa-arvoisia ja ne käsitellään oppilaskunnan hallituksessa, mutta kaikkia ei välttämättä voida edistää heti.

Demokratiapäivän aikana Maatullin ala-asteen koululla järjestettiin myös oppilaskunnan vaalit. Vaalien järjestäminen osana demokratiapäivää nähtiin paitsi teeman sopivana myös käytännöllisenä, koska tällöin kaikki koulun oppilaat olivat parhaiten tavoitettavissa kerralla saman päivän aikana. Ennen pääsyä äänestyskoppiin ja leiman saamista vaalilippuun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja avasi oppilaskunnan merkitystä ja toimintaa äänestäjille. Näin jokainen lapsi tiesi koppiin mennessään mihin oli vaikuttamassa.

Muina pajoina järjestettiin pelipaja, jossa pelattiin Hyvät teot-peliä sekä liikkuvapaja, jossa pääsi ulkona leikittiin yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä parantavia leikkejä. Pelipajassa ryhmäläisille jaettiin kolme Hyvät teot-korttia ja tavoitteena on saada käteen kolme sellaista tekoa, jotka voisi kuvitella tekevänsä itse. Kortteja ei näytetty toiselle ryhmäläiselle, vaan vaihto tapahtui ”sokkona”. Hyvät teot-peli on tuotettu osana Tarinoita solidaarisuudesta-hankkeessa ja kortit on tehty sellaisia teoista, joita alakoululaiset ovat kertoneet tehneensä. Lopuksi pajassa vielä pohdiskeltiin, millaisia hyviä tekoja tuli esille pelissä, mitä itse voisin tehdä ja mitä olen tehnyt. Pelin valinnan taustalla oli ajatus, että demokratian osatekijänä ihmisten luottamus toisiinsa, yhteisöllisyys ja solidaarisuuden tunne toisia ihmisiä kohtaan. Hyvä teko lisää luottamusta, mukavaa mieltä ja se on samalla toimimista oman yhteisön hyväksi.

Kaikki demokratianpäivän aikana Maatullin koulussa syntyneet toiveet tuotiin uuden, vastavalitun oppilaskunnan hallituksen käsittelyyn. Näistä toiveista hallitus äänesti vielä itselleen kolme kärkihanketta: liikunta, kokkaus ja pelit. Kärkihankkeet toteutettiin koko koulun yhteisenä kerhopäivänä huhtikuussa 2018, johon jokainen luokka suunnitteli oman kerhon. Lisäksi paikalla oli ulkopuolisia toimijoita vetämässä karate- ja hiphop-kerhoa.

Vuosikellopohjia

Omaoppilaskunta-ilme koristaa uusia oppilaskuntatoiminnan vuosikellopohjia. Mukana myös Mallilan koulun toiminnasta tehty vuosikello. Siinä on julkaistu uutta, vanhaa, hyväksi koettua ja kokeiluun menevää toimintaa. Printtaa käyttöösi ja kehitä eteenpäin.

Mallilan koulun_ vuosikello_2018

Vuosikello_2018_A4

Vuosikello_2018_A3

Äänestysohjeet oppilaskunnan hallituksen valintaan

Oppilaskunnat ja osallisuus -facebook -ryhmän aloitteesta kokosimme äänestysohjeet oppilaskunnan hallituksen valintaan. Ohjeet löydät tästä Oppilaskunnan hallituksen valinta tai materiaalipankista.

Uusia materiaaleja ohjaajan avuksi

Osallisuusmato, Tarinaviiva ja Vuosikello ovat materiaaleja, jotka on tuotettu Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL:n ja Kehittämiskeskus Opinkirjon yhteisessä Opetushallituksen rahoittamassa Osallisuutta oppimassa -täydennyskoulutuksen yhteydessä. Löydät täältä:  Materiaalipankki .

Facebook-ryhmä ohjaaville opettajille

Tervetuloa liittymään oppilaskuntia ohjaaville opettajille suunnattuun Facebook-ryhmään Oppilaskunnat ja osallisuus. Ryhmä on paikka ajatustenvaihtoon, ja sinne päivitetään tietoa myös tulevista koulutuksista.

Aidot vaikuttamismahdollisuudet paras palkinto oppilaskunta-aktiiveille

Osallisuus ja oppilaskunnat –facebook ryhmässä on joulu-tammikuun aikana koottu oppilaskuntatoiminnan ohjaajien käyttämiä aktiivitoimijoiden palkitsemiskeinoja ja äänestetty niistä parhaimmaksi koetut keinot. Paras palkinto ohjaajien mukaan oli ”Mahdollisuus tehdä ”oikeita päätöksiä”, käyttää valtaa, omien tarpeiden mukaan. Käyttää esim. omaa budjettia”. Ohjaajat katsovat, että vaikuttava toiminta palkitsee osallistuvia enemmän kuin jokin ulkoinen palkkio. Äänestys toteutettiin yhteistyössä Innoduelin kanssa.

Peruskoulun oppilaskuntien toiminta on koulussa tapa toteuttaa erästä koulutuksen perustehtävää kasvattaa kansalaisia demokraattisen yhteiskunnan jäseniksi. Toiminta tarvitsee tuekseen asiantuntevaa ja ammattitaitoista ohjaamista, jotta tavoitteet oppilaskuntien toiminnasta toteutuvat. Perusopetuslain (628/1998) mukaan tavoitteena on ”edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä”.  POPSin mukaan perustana on ”oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen”. POPSin mukaisesti odotetaan, että oppilailla on mahdollisuus saada kokemuksia ”yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa”. Koulun oppilaskuntatoiminta on siten keskeinen instrumentti, kun systematisoidaan koulun toimintaa siten, että näitä kokemuksia on mahdollista tuottaa erilaisille oppilaille.

Lisätietoja

Tiina Karhuvirta

Puh . 050 515 0017

Innostunut oppilaskunta – itseohjautuva koulutus oppilaskuntatoiminnan ohjaajille (3h)

Koulutuksessa käsitellään oppilaiden mahdollisuuksiin käyttää valtaa ja ohjaajan rooliin heidän tukemisessaan sekä opettajien ja muiden koulun työntekijöiden rooliin suhteessa oppilaskuntatoimintaan. Sopii oppilaskuntatoimintaan jo perehtyneille ohjaajille.

Koulutus toteutetaan tilaajan tiloissa tai muussa sopivassa paikassa tilaajan toivomana ajankohtana. Allianssin kouluttajat toimivat valtakunnallisesti eri puolilla Suomea.

Sisältöä voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin ja kouluttajat voivat esimerkiksi fasilitoida keskustelua ja kehittämistyötä. Osallistujamäärä enintään 40 henkeä. Hinta alkaen 250 euroa.

Tilauslomake: https://www.alli.fi/koulutuksen-tilaaminen

Hinnat ja tilausehdot: https://www.alli.fi/palvelut/tilauskoulutukset/tietoa-koulutuksen-tilaajalle

Lisätietoja: Kirsi Uusitalo, 044 7229 350, kirsi.uusitalo@alli.fi

nuortenideat.fi

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen vaikuttamispalvelu, jossa nuorilla on mahdollisuus ideoida ja ilmaista mielipiteensä itselleen tärkeistä paikallisista tai valtakunnallisista asioista. Maksuttoman palvelun avulla eri tahot voivat myös kuulla nuoria omaan toimintaansa liittyen.

Palvelua käyttävät myös nuorten vaikuttajaryhmät ja oppilaskunnat. Viikin Norssin oppilaskunnan hallitus on haastanut kaikki Suomen oppilaskunnat mukaan käyttämään palveluaOma Oppilaskunta tukee esitettyä haastetta, ja suosittelee Nuortenideat-palvelua kaikille oppilas- ja opiskelijakunnille.

Lue lisää: http://www.koordinaatti.fi/fi/ajankohtaista/tiedote-nuortenideat