1-2 h

Tilaa Allianssista koulutus nuorille aktiivisesta kansalaisuudesta.
Mitä aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa? Kuka on aktiivinen kansalainen, mitä ominaisuuksia se vaatii? Toiminnallinen koulutuskokonaisuus aktiivisesta kansalaisuudesta on suunnattu nuorille, esimerkiksi osaksi nuorisovaltuuston perehdytystä, tunniksi yhteiskuntaopin kurssille tai palaseksi laajempaa nuorten vaikuttamiskoulutusta. Menetelmät pohjautuvat keskustelulle ja yhdessä oivaltamiselle. Koulutus toimii hyvänä alkulaukauksena kohti aktiivisempaa kansalaisuutta, se herättää ajattelemaan ja huomaamaan osallisuutta arjessa ja omassa lähipiirissä.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

  • mitä on kansalaisuus?
  • mitä tietoja ja taitoja aktiivinen kansalainen tarvitsee?
  • miten aktiivinen kansalainen voi toimia?
  • kuka on aktiivinen kansalainen?

Koulutuksen hinta:
1 h koulutus: 75 € + kouluttajan matkakulut
2 h koulutus: 150 € + kouluttajan matkakulut

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Kirsi Uusitalo, 044 7229 350, kirsi.uusitalo@alli.fi