Tilaa Allianssista koulutus oppilaskuntatoimintaa ohjaaville aikuisille.

Koulutus koostuu kahdesta teemakokonaisuudesta, joista voi valita toteutettavaksi yhden tai molemmat. Pääteemoista toinen keskittyy oppilaiden toiminnan ja päätöksenteon tukemiseen. Toisena teemana on oppilaskuntatoimintaa kannustava työyhteisö. Molemmat teemakokonaisuudet rakentuvat keskustelua alustavasta videosta sekä aktivoivista ryhmätehtävistä. Kaikkiaan kokonaisuus on suunniteltu noin 3 tunnin mittaiseksi ja se on sopiva noin 10-40 hengen ryhmälle.

Koulutuksen hinta:
3 h koulutus: 220 € + kouluttajan matkakulut

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Kirsi Uusitalo, 044 7229 350, kirsi.uusitalo@alli.fi