Tämä koulutusosio koostuu yhdestä videosta ja siihen liittyvistä tehtäväpohjista. Tehtäväpohjia on yhteensä kuusi ja ne sisältävät oppilaille tarkoitettuja lomakepohjia. Lomakepohjissa on jatkettavia lauseita kuten oppilaskuntatoiminta on, mahdollisuus kirjoittaa idea kuten kirjoita idea koulun teemapäivän suunnitteluun sekä mahdollisuus antaa lisätietoa kuvailemalla oppilaskunnan toimintaa kuten kuvaile, mikä on parasta oppilaskunnassa.

Oppilaskuntatoiminta on / Kirjoita tapa saada oppilaat mukaan oppilaskuntatoimintaan

Oppilaskunta näkyy koulussamme / Oppilaskunta tekee yhteistyötä

Kuvaa millainen tapahtuma / tempaus koulussa olisi hyvä olla / Kirjoita idea koulun teemapäivän suunnitteluun

Ohjaava opettaja on / Tiedän, että oppilaskunta on vaikuttanut ainakin

Oppilaskunta voisi / Tiedän,että oppilaskunta osallistuu

Oppilaskunnalta kysytään / Kuvaile, mikä on parasta oppilaskunnassa

 

Kaikkien kouluyhteisö