Kokoa ryhmä ja järjestä koulutus oppilaskuntatoiminnan ohjaaville opettajille tämän koulutusmateriaalin avulla. Voit myös hyödyntää materiaalia osana muuta oppilaskuntatoiminnan ohjaaville opettajille tarkoitettua koulutusta. Videoita, tehtäviä ja muuta materiaalia saa hyödyntää vapaasti esimerkiksi opettajankokouksissa, tiimipalavereissa tai oppitunneilla.

Koulutus koostuu kahdesta teemakokonaisuudesta, joista voi valita toteutettavaksi yhden tai molemmat. Pääteemoista toinen keskittyy oppilaiden toiminnan ja päätöksenteon tukemiseen. Toisena teemana on oppilaskuntatoimintaa kannustava työyhteisö. Molemmat teemakokonaisuudet rakentuvat keskustelua alustavasta videosta sekä aktivoivista ryhmätehtävistä. Kaikkiaan kokonaisuus on suunniteltu noin 2,5 tunnin mittaiseksi ja se on sopiva noin 10-40 hengen ryhmälle.

Ohjeet itseopiskelua varten on koottu oheen InnostunutOPK_Itseopiskelu (pdf).

MATERIAALIT JA KAKSI ALUSTUSVIDEOTA

InnostunutOPK_Fasilitaattorin opas (pdf)

Materiaali sisältää koulutuksen tavoitteet, taustaa ja kattavat ohjeet koulutustilaisuuden järjestämiseen.

InnostunutOPK_Diat (pptx)

InnostunutOPK_Diat (pdf)

Power point -esitys  sisältää tehtävät, linkit videoihin ja tarkat ohjeet koulutuksen läpiviemiseen. PDF-tiedosto sisältää tehtävät ja linkit videoihin.

InnostunutOPK_Mainos- ja kutsupohja (docx)

InnostunutOPK_Saraketehtävälaput (pdf)

InnostunutOPK_Saraketehtäväpohja (pdf)

InnostunutOPK_Nelikenttäpohja (pdf)

InnostunutOPK_Ideapohja (pdf)

InnostunutOPK_Palautelomakepohja (pdf)

Ohjeet materiaalien käyttöön löytyvät Fasilitaattorin oppaasta.

Vaikuttavat oppilaat -video 

Kannustavat aikuiset -video

 

ANNA PALAUTETTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA

Sähköinen palautelomake fasilitaattorille

 

Lisätietoja

Saana Palamaa
050 515 0522
saana.palamaa[at]opinkirjo.fi